Opleidingen worden geladen...

Algemeen Coördinator

INTEC BRUSSEL is een dynamische organisatie in hartje Brussel met een 45-tal medewerkers. Reeds 16 jaar geven we als partner van VDAB hoogstaande en kwalitatieve arbeidsmarktgerichte beroepsopleidingen in IT voor werkzoekenden. We bieden al jarenlang garantie op duurzame tewerkstelling in de ICT-sector dankzij onze kwaliteitsgarantie en professionele aanpak. De volledige werking van de organisatie is doordrongen van een stevige kwaliteitscultuur met als resultaat een sterke, lerende organisatie die dicht bij het werkveld staat.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING ALGEMEEN COÖRDINATOR (m/v)

 

Situering

De algemeen coördinator is de eindverantwoordelijke van de organisatie. Hij/zij werkt in opdracht van de Raad van Bestuur en heeft in dit orgaan een adviserende stem. Hij/zij neemt deel aan de Algemene Vergadering.

 

Doel van de functie

De coördinator staat in voor:

 • het ontwikkelen en bepalen van een langetermijnvisie met betrekking tot het inhoudelijk beleid van de organisatie
 • het versterken van onze business development door actief op zoek te gaan naar opportuniteiten voor de organisatie
 • het opvolgen van nieuwe beleidsontwikkelingen
 • het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van het personeelsbeleid en het dagelijks beheer van de vzw in al zijn hoedanigheden
 • de contacten met de subsidiërende overheid en andere relevante derden, het verzorgen van de public relations en de beeldvorming naar buitenuit

 

Resultaatsgebieden:

De coördinator zal de nodige voorwaarden creëren zodat volgende taken gerealiseerd kunnen worden:

 

 • inhoudelijk beleid: opvolgen van nieuwe beleidsontwikkelingen, opstellen, bijsturen en implementeren van het beleidsplan (in samenwerking met de verschillende teamverantwoordelijken).

 

 • interne communicatie: een optimaal intern communicatiebeleid creëren in samenwerking met alle betrokkenen (verantwoordelijken en teamleden)

 

 • people management: voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van het aanwervings- en verloningsbeleid, de loonadministratie en het arbeidsreglement. De coördinator voert minimaal één maal per jaar een functioneringsgesprek met elk personeelslid. Met nieuwe medewerkers wordt minimaal één evaluatiegesprek gevoerd na 6 maanden tewerkstelling.

 

 • financieel beleid: controleren en opvolgen van financiële verrichtingen, de boekhouding, de saldodossiers, de begroting en de jaarrekeningen. Onderhandelen met financiële instellingen.

 

 • algemene vergadering en Raad van Bestuur: inhoudelijk voorbereiden, agenda bepalen in overleg met de voorzitter, verslag opstellen, de informatiedoorstroom naar het team verzorgen, beslissingen uitvoeren.

 

 • externe contacten: aanspreekpunt zijn van de vzw voor de buitenwereld, met bijzondere aandacht voor de subsidiërende overheden, de administratie en het werkveld.  

 

   Functioneringscriteria:

 • Kennis en technische vaardigheden:
 • een sterke kennis van de IT-sector
 • professioneel kunnen leiden van een organisatie
 • over uitgesproken coachende en didactische vaardigheden beschikken
 • vaardig in het correct, planmatig en methodisch werken
 • informatie zowel schriftelijk als mondeling gestructureerd en doelgericht kunnen overbrengen
 • kennis van de organisatie, haar missie, visie en doelstellingen en in staat zijn deze te implementeren
 • kennis van en ervaring met de sociaal-culturele sector, noties van het beleid, in het bijzonder in de Brusselse context
 • deelnemen aan netwerken van de Vlaams-Brusselse gemeenschap
 • kennis van beheermateries (o.a. financieel verslag kunnen lezen en interpreteren, subsidiedossier kunnen schrijven en beheren,…)
 • kennis van personeelszaken

 

 

 • Persoonlijke vaardigheden:
 • je bent competent in het respectvol omgaan met diversiteit
 • leidinggevende vaardigheden: medewerkers kunnen motiveren en inspireren, een sfeer van vertrouwen kunnen creëren, gezag kunnen uitoefenen, taken kunnen delegeren, besluitvaardig zijn, een gemeenschappelijk draagvlak kunnen creëren…
 • stressbestendig zijn: onder verschillende omstandigheden professioneel en kwaliteitsvol kunnen functioneren
 • verantwoordelijk zijn: verantwoordelijkheid blijven opnemen voor eigen beslissingen en acties, ongeacht de uitkomst ervan
 • zelfkritisch zijn: bereid zijn het eigen denken en handelen in vraag te stellen, te toetsen en waar nodig om ondersteuning te vragen
 • sociaal vaardig zijn: zich verbaal en non-verbaal adequaat en helder kunnen uitdrukken, bereid zijn te luisteren en zich open op te stellen
 • nauwgezet, stipt, discreet en flexibel zijn
 • leergierig zijn en brede interesses hebben

 

 

 Voordelen en voorwaarden:

 • Voordelen:
  • Een contract van onbepaalde duur.
  • Verloning op niveau van leidinggevende.
  • Extra legale voordelen
  • Extra vakantiedagen en flexibele uren.
  • Woon/werkverkeer wordt 100% terugbetaald.
  • Mogelijkheid tot het volgen van trainingen. Zo kan je blijvend evolueren en groeien in je job.
  • Een team van enthousiaste collega’s.

 

 • Voorwaarden:
  • Studieniveau: bachelor/master of gelijkwaardig door ervaring.
  • Minimum 5 jaar bewezen ervaring in de IT sector.
  • Ervaring in het leiden van mensen.
  • Stevige kennis van het Frans en Engels

 

 

Contact:

Gelieve uw cv en sollicitatiebrief te sturen naar:

Ludo Cattoor

Directeur INTEC BRUSSEL vzw

ludo.cattoor@intecbrussel.be

0494 64 16 38

 

 

Volg ons de klok rond

Schrijf je in voor een opleiding en start nu je eigen verhaal!