Opleidingen worden geladen...

Missie en Visie

Missie

Wij willen in ons opleidingscentrum werkzoekenden opleiden tot professionele technici om, door middel van werk, volwaardig deel te kunnen nemen aan onze multiculturele samenleving. Om dit te bereiken geeft INTEC BRUSSEL vzw, op basis van een duidelijk profiel, hoogwaardige informatica-opleidingen die zich kenmerken door : hoge technische kwaliteit van de opleidingen een open geest naar mensen uit verschillende streken en culturen een democratische, controleerbare werking

Visie

Algemeen : In de loop van de jaren hebben verschillende initiatieven van buitenschoolse opleidingen verschillende verschijningsvormen gekend. Telkens gekenmerkt door een gedreven inzet van privé en overheidspartners bij het opleiden van werkzoekenden met als doel : integratie door middel van werk. Ook INTEC BRUSSEL vzw heeft dit als opdracht en kiest heel duidelijk voor het samenbrengen van twee doelstellingen : respect voor andere culturen en een afspiegeling zijn van de samenleving door in zijn aanbod bewust te werken naar het opleiden van kort-geschoolden, langdurige werkzoekenden, migranten en kansengroepen in het algemeen informatica-opleidingen aanbieden met een sterke technische inhoud en nauw aansluitend bij de eisen van de arbeidsmarkt.

Raad van Bestuur

Als bestuur zijn wij van mening dat ons opleidingscentrum in het midden van de samenleving staat en daar actief deel van uitmaakt. Daarom kiezen wij voor een multicultureel centrum met speciale aandacht voor groepen werkzoekenden die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt en zich willen herscholen.

Organisatie Raad van Bestuur:
Voorzitter: Frans De Keyser
Penningmeester: Joeri Pavlovic
Bestuurders: Marius Koers en Bart Jaeken
Lid Algemene Vergadering: Giudo De Grefte

Cursisten

Wij willen werkzoekenden met minder kansen op de arbeidsmarkt een kwalitatief hoogwaardig aanbod van informatica opleidingen aanreiken die nauw aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Daarom is onze werking volledig gericht op het professioneel opleiden van werkzoekenden met respect voor elk individu, ongeacht zijn huidskleur, taal, origine of onderwijs-verleden.

Opleidingen

Wij staan voor het geven van klassikale kwaliteitsopleidingen die uitgaan van wat de bedrijven nodig hebben maar met oog voor individuele begeleiding indien nodig om de slaagkansen te verhogen. Deze kwaliteit wordt jaarlijks gemeten.

Personeel

Het personeel is de spil van onze organisatie. Binnen de voorwaarden, vastgelegd in de functiebeschrijving, vervullen instructeurs, ondersteunend personeel en directie daarin elk hun specifieke taak. De directie, samen met de Raad van Bestuur, draagt eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en richt zich vooral op het onderwijskundig leiderschap, coaching van de medewerkers, de goede samenwerking met partners en overheid . De instructeurs, samen met de opleidingscoördinator, werken planmatig aan wat hun belangrijkste taak is : lesgeven en coachen van de cursisten met als doel de reintegratie op de arbeidsmarkt.

Resultaten

Met elke cursist bereiken wij optimale eindresultaten. Wij hanteren een cursistenvolgsysteem dat het leerrendement en de resultaten inzichtelijk maakt als ondersteuning van een maximale doorstroming naar werk of vervolgopleidingen. De doorstroming naar werk of een vervolmakingsopleiding met als streefcijfer 70%, wordt om de zes maand gemeten.

Volg ons de klok rond

Schrijf je in voor een opleiding en start nu je eigen verhaal!